رویکرد بنیان گزار ما

خانه / رویکرد بنیان گزار ما

مرحوم حاج فتح اله میرزابیگی فینی همواره بر مفید بودن در جامعه تاکید داشتند و به دور از های و هوی زمانه در تفکر اشتغال زایی و کارآفرینی بودند و آنچه که بر این موضوع صحه میگذارد حضور مستدام ایشان تا آخرین روز حیات خود در محل کار خود بوده است. تمام دغدغه ایشان تربیت مدیرانی کارآمد با ادراکی بلند جهت کارآفرینی و ادامه این راه بوده است.