استراتژی ما

خانه / استراتژی ما

ما در گلشید تمامی توان خود را در راستای کمک به چرخه تولیدی کشور به کار گرفته ایم و با توجه به اوضاع کنونی تولید، با نگرشی مثبت  به فعالیت خود ادامه میدهیم و بر رویکرد تولیدی بودن خود میبالیم.