چاپخانه گلشید

خانه / چاپخانه گلشید

اینجا در چاپخانه گلشید، بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از تجربه متخصصان چاپ مجرب که همگی از فرزندان مجموعه گلشید محسوب می شوند ارمغان کیفیت چاپ عالی توام با رضایت مشتریان را به همراه خود داشته است. بر اساس هدف بندی و استراتژی گلشید، چاپ با کیفیت ورق های قلع اندود حاصل چند فاکتور متفاوت از قبیل:

  • کیفیت ماشین آلات چاپ عالی
  • تجربه چاپچی ها و متخصصان چاپ
  • ترکیب رنگ عالی بدست متخصصان ترکیب رنگ
  • استفاده از مرکب چاپ ورق با کیفیت بالا
  • کنترل کیفیت مستمر به وسیله آزمایشگاه محصول

می باشد و این این میسر نیست مگر با همدلی و انجام کار تیمی در راستای دستیابی به چاپ ایده آل مشتریان مجموعه تولیدی و صنعتی گلشید.