شرکت قوطی سازی گلشید   

با نزدیک به نیم قرن تجربه اولین شرکت بسته بندی فلزی در ایران و از بنیانگذاران چاپ حلب و قوطی سازی می باشد